Polityka prywatności

Aktualizacja na dzień 25.05.2018
Ochrona danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest  Olimpius Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Społecznej 1. NIP: 5732858297, KRS 0000592814 zwany dalej ADO (administrator danych osobowych). Bezpośredni kontakt do naszego administratora: biuro@olimpius.pl

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, wysłania zamówienia oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez klienta, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.olimpius.pl
Dane osobowe udostępniamy jedynie firmie kurierskiej DPD oraz realizatorowi usługi Przelewy24 jedynie w celu zapewnienia zamówionej usługi dostawy lub płatności online. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. W tym celu na stronach www.olimpius.pl każdy klient, po dokonaniu rejestracji, może mieć wgląd do swoich danych oraz dokonać ich modyfikacji lub usunięcia.

Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, czyli na potrzeby realizowania Państwa zamówień.

ADO wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów i nie udostępnia ich osobom trzecim.
Państwa  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO lub odpowiednio w okresie ważności zgody.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dożądania:usunięcia/dostępu/sprostowania/ ograniczenia przetwarzania/ sprzeciwu wobec przetwarzania/wniesienia/przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem:biuro@olimpius.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Olimpius Sp. z o.o. ul. Spoleczna 1, 42-280 Częstochowa

ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka dotycząca plików „cookies"

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"- „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze są plikami tymczasowymi i pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.