Regulaminy


Regulamin sklepu internetowego i Polityka Prywatności oraz pliki cookis w Olimpius.PL 

Obowiązujący od 25.05.2018 roku

I. Informacje ogólne


1. Sklep internetowy Olimpius.PL pod adresem www.olimpius.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu sportowego, akcesoriów sportowych, suplementów diety, butów i odzieży. Właścicielem sklepu jest Olimpius sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

2. Nr REGON 363289427, NIP 5732858297, firma jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000592814.

3. Olimpius.PL prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Europy.

Adres sklepu do korespondencji i zwrotu towaru:

ul.Kamieńskiego 207/U2

51-126 Wrocław

tel: 535 pokaż numer

e-mail: sklep@olimpius.pl


Konto bankowe:

Olimpius sp. z o.o.

MBANK:
20 1140 2004 0000 3402 7600 3995

4. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail sklep@olimpius.pl. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00.

5. Oznaczenia pojęć użytych w regulaminie:
Sprzedawca - Olimpius sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
Sklep - sklep stacjonarny adres j.w.  i internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem interntowym www.olimpius.pl
Klient  - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu
Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży  w Sklepie.
Cena – cena  towaru umieszczona obok zdjęcia towaru, nie uwzględniająca kosztów wysyłki towaru.
Zamówienie – zestaw zamówionych towarów do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Klienta w formie elektronicznej.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  ( ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu www.olimpius.pl

 

II. Oferta Sklepu Olimpius.PL1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Produkty są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili zakupu lub zaksięgowania wpłaty za zamówienie, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych.
Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy wysyłki i wynosi do 48h w przypadku przesyłki kurierskiej.
Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski. Wysyłki do innych krajów wymagają indywidualnej wyceny po kontakcie z obsługą sklepu.


2.Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji,jeśli jest możliwe jego sprowadzenie lub rezygnacją z Zamówienia.
3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku  zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik Sklepu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.

4. Jeśli towar jest wysyłany w stanie wymagającym samodzielnego montażu, to do produktu dołączona jest instrukcja montażu i obsługi.

III. Zamówienia


1. Zamówienia można składać w następujący sposób wg wyboru Klienta;
- poprzez stronę internetową Sklepu
- wysyłając e-mail na adres sklep@olimpius.pl
- telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu

2. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie danych formularza zamówienia:
- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów
- imienia i nazwiska odbiorcy
- dokładnego adresu dostawy
- numeru telefonu kontaktowego
- adresu e-mail zamawiającego

3. Składanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przedczas wszystkich dni roku, realizacja Zamówień odbywa się w godzinach określonych w regulaminie.

4. W przypadku dokonania zamawiania poprzez stronę internetową Sklepu, wybór produktów odbywa się przez ich dodanie do koszyka. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdź” zamówienie.

5. Zamawiający wybiera jedną z następujących form płatności:
- płatność przy odbiorze
- przelew bankowy zwykły
- przelewem lub kartą online w systemie Przelewy24

operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
- kredyt ratalny Santander

6. Po uwzględnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych ukazuje się podsumowanie Zamówienia przedstawiające:
- przedmiot zamówienia,
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów
- całkowitych kosztów dostawy
- wybraną formę płatności
- wybrany sposób dostawy
- danych kontaktowych zamawiającego
- danych adresowych odbiorcy towaru

7. W tym momencie złożenie zamówienia jest uwarunkowane akceptacją niniejszego regulaminu oraz kliknięciem przycisku „potwierdź” zamówienie.

8. Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia oraz z prośbą o kliknięcie na unikalny link do Sklepu w celu potwierdzenia zamówienia.

9. Sprzedawca ma prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.

10. Sprzedawca ma prawo do zrezygnowania z realizacji Zamówień złożonych nieprawidłowo lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.

11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację Zamówienia została odebrana przez Zamawiającego.
W zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub innym wg życzenia klienta.

13. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie  na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar - wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu (np. paragon, faktura VAT).

14. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 6 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

15. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca ma prawo zastrzec sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania zamówień, po uprzednim umieszczeniu informacji na stronie internetowej sklepu.

16. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u kuriera.


17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paczki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.


18. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieprzedstawionych w tym regulaminie, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.

IV. Przywileje i prawa przyznane Klientowi

1. Odstąpienie od umowy
Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Wersja od: 1 stycznia 2021 r.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni od daty odbioru towaru. Zgodnie z art. 38 w/w ustawy zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie.

2 Oświadczenie  można złożyć wysyłając mail na adres sklep@olimpius.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji. Zwracany towar należy odesłać na adres do zwrotu towaru.

3. Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży i koszt wysyłki nie później niż w terminie 14 dni, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta.


4. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z jego ceną.


V. Reklamacje towarów

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie obejmuje gwarancja, przynajmniej 2letnia. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia, obtarcia, rozcięcia oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

2. Reklamacja towaru wymaga zgłoszenia obsłudze Sklepu informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz z opisem reklamacji na adres do zwrotu towaru. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z opisem reklamacji. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi maksymalnie 30 dni.

VI. Niezgodność towaru z umową

1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, należy zapoczątkować nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów.
Uznana reklamacja wiąże się z wymianą towaru na nowy i wysyłką w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy.

VII.  Zniszczenia lub braki/ubytki powstałe w czasie transportu.


1. Przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

2. W momencie dostrzeżenia uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

VIII.   Wymiana towaru

1. Podczas gdy wybrany przez Kupującego rozmiar/model Towaru okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany na inny na prośbę Klienta w terminie 30 dni od daty zakupu. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Sprzedający. Ponowna wysyłka następuje w ciągu 24h od momentu zwrotu Towaru. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z obsługą Sklepu i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru.
Wszystkie towary zakupione w terminie od 1 do 31 grudnia ze względu na okres świąteczny mogą zostać wymienione w terminie do 31 stycznia roku następnego.

IX.  Polityka prywatności

1. Rejestrując się w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, czyli na potrzeby realizowania Państwa zamówień. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.

3. Baza danych Klientów sklepu jest zarejestrowana w GIODO pod nr. zgłoszenia 1442/2016

4. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

5. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie danych tj. imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.

6. Dane uzyskiwane podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do odpowiedniej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie zrealizowane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.

7. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

8. Po dokonaniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o statusie tego zamówienia. Klienci, wyrażający zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z opcji newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie klikając w link widoczny pod każdą z wiadomości newsletter.

9. Zapytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail sklep@olimpius.pl.

Podmiot zbierający dane:

Olimpius sp. z o.o.
Społeczna 1
42-280 Częstochowa

X. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieprzedstawionych w tym regulaminie, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2. Do celów wykonania niniejszego regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo Polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania .

3. Korzystanie z serwisu www.olimpius.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

4. Klienci mają mozliwość wglądu do niniejszego regulaminu w każdym momencie przebywania na stronie internetowej Sklepu za pośrednictwem odsyłacza.

Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego Olimpius.PL

Informacje ogólne:

I. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) Olimpius.PL tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na potrzeby świadczonych drogą elektroniczną usług w sklepie www.olimpius.pl.

II. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu www.olimpius.pl

III. Zamawiając usługę, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Olimpius.PL, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

Treść regulaminu:

1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Olimpius.PL umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.


2. Olimpius.PL oddaje do dyspozycji Klienta, przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.

3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dwa dokumenty z aktualnymi zdjęciami lub wypełni formularz wypożyczenia na stronie www.olimpius.pl  i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.

5. Wysokość kaucji za wypożyczony sprzęt uwzględniona jest osobno przy każdym produkcie.

6. Wypożyczalnia Olimpius.PL może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia, może też zaproponować inną o czym poinformuje Klienta.


7. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się osobiście w siedzibie wypożyczalni. Olimpius.PL udostępnia Klientowi możliwość wypożyczenia sprzętu drogą elektroniczną na stronie www.olimpius.pl W tym przypadku dostawa sprzętu odbywa się przesyłka kurierską za opłatą wyszczególnioną w panelu zamówienia.


8. W przypadku odbioru sprzętu przesyłką kurierską, datą odbioru sprzętu jest faktyczna data dostawy . Datą zwrotu jest data wysyłki potwierdzona na liście przewozowym.


9. Należność za wypożyczenie sprzętu wraz z opłatą za wysyłkę musi być przelana na konto Olimpius.PL niezwłocznie po potwierdzeniu dostępności sprzętu. Kaucję należy wpłacić na 14 dni przed terminem wypożyczenia.

Zwrot kaucji następuje na rachunek bankowy Klienta następnego dnia roboczego po otrzymaniu zwrotu sprzętu.

Dane konta na jakie należy opłacać należności za usługę wypożyczenia:

Konto firmowe:

Olimpius sp. z o.o.

MBANK
20 1140 2004 0000 3402 7600 3995


10. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność danego produktu. Ewentualne usterki produktu powinny być zgłoszone niezwłocznie w formie pisemnej na adres sklep@olimpius.pl

11. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia.

Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem i na jego koszt.


12. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.


13. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu samodzielnie bez uzgodnienia tego z wypożyczalnią.


14. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.


15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.


17. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba.

Przedłużenie wynajmu o jedną dobę powoduje naliczenie opłaty w wysokości 10% wartości wypożyczenia za każdy dzień zwłoki.

18. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie  sprzętu ustalone są w karcie produktu.

19. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.

W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości.

W przypadku zagubienia sprzętu Klient  zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość sprzętu pomniejszoną o wpłaconą kaucję najpóźniej w ciągu 7 dni od  terminu zwrotu. Aktualna wartość wypożyczanego sprzętu podawana jest na życzenie klienta przed wypożyczeniem.

20. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje o decyzji przedłużenia wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

21. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

22. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu.
Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.

23. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia w terminie krótszym niż 7 dni pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokosci 50zł.

24. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Częstochowie.

25. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.

26. Politykę prywatności uwzględnia regulamin widoczny na stronie www.olimpius.pl.


Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres:
Olimpius.PL, ul.Społeczna 1 , 42-280 Częstochowa lub drogą elektroniczną na adres sklep@olimpius.pl